Wednesday, August 24, 2011

head study

another one

2 comments:

  1. ẹc :)) ko dám, ở quê máy yếu quá chỉ vẽ dc kiểu ntn thôi :< . lâu lâu vẽ cho đỡ cứng tay chứ chưa vô guồng tập nữa :-<

    ReplyDelete