Wednesday, May 11, 2011

[project x] - page 12 at 60%


i made the color more saturate on the right page, would that be ok ?

2 comments:

  1. P k thik cái hướng lắm, nếu xem trang đôi có vẻ có hướng gió tụ về 1 điểm tụ mà trong khi 2 cảnh này hnhu k đi về 1 điểm tụ

    ReplyDelete
  2. để xoay mấy con nhện xem, maybe better :D

    ReplyDelete