Thursday, May 5, 2011

[project x] - page 7-8 40%


THIS IS NIGHTMARE !!!!!! holly shttttt

2 comments:

  1. tui thấy ông tuy vẽ tranh đôi nhưng thường chia làm 2 bên rõ rệt tương phản, vậy cũng hay nhưng mà từ 2 trang trước đến 2 trang này bố cục i chang nhau (bên trái sáng bên fải tối) nên hơi loãng

    ReplyDelete
  2. ừ, để mấy tranh sau tui đổi coi sao, đến lúc lên màu nhiều cái rối phết.
    hôm nay cũng mới bị phàn nàn
    thanks man :D

    ReplyDelete